2019-26 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Bilanço Ve Gelir Tablosu Dipnotları İle Ek Mali Tablolara İlişkin Hatırlatmalar

2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Bilanço Ve Gelir Tablosu Dipnotları İle Ek Mali Tablolara İlişkin Hatırlatmalara İlişkin 2019-26 nolu sirkümüz ektedir.