2019-37 Kambiyo Muamelelerinde Satış Tutarı Üzerinden BSMV Oranı % 001 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında