2019-25 Tazminat Ödemeleri, Esnaf Muaflığı İle Vergiye Uyumlu Mükellef Uygulamasına İlişkin Değişiklikler