İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport için Aranan Asgari Yıllık Ortalama İhracat Tutarı 500 Bin ABD Dolarına Düşürülmüştür.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında 23.03.2017 tarih ve 2017-24 nolu sirkülerimiz yayınlanmıştır. Ancak 11.10.2019 tarih ve  30945 sayılı Resmi Gazete’de 1770 Sayılı Karar ile Sirkülerde yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” olarak değiştirilmiştir.Buna göre, ihracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport için aranan asgari yıllık ortalama ihracat tutarı 1 milyon ABD dolarından 500 bin ABD dolarına düşürülmüştür.

Devamını oku...

“Elektronik Defter Beratları”nın oluşturulma ve yüklenme süresi 06 Mayıs 2019 tarihine uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 116 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...