Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile;

1-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine kadar uzatılması,

2- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine  uzatılması 
 
3- Kamu kurum ve kuruluşları için 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

Böylece, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, geçtiğimiz yıl yayınlanan karara göre 31 Aralık 2019’da sona erecek VERBİS kayıtlarını yapma süreci için ek 6 ay daha süre tanınmış oldu.Kurumların bu sürede, İdari ve Teknik Tedbir başlıklarındaki sorumluluklarını belli bir seviyeye getirerek, kayıtlarını son tarihten önce yayımlanması gerekecektir.

Devamını oku...

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41.inci maddesi ile Hazine ve Maliye  Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,

• T.C Ziraat Bankası A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacaktır.

Ancak, kredi kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan; gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları (6736, 7020, 7143 gibi), 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,  tapu harcı, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, T.C. kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış harcı, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının, aşağıda unvanları belirtilen bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam edilmektedir.

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

• Akbank T.A.Ş.

• Şekerbank T.A.Ş.

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

• Türkiye İş Bankası A.Ş.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

• ING Bank A.Ş.

• QNB Finansbank A.Ş.

• HSBC Bank A.Ş.

• Alternatifbank A.Ş.

• Denizbank A.Ş.

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

• Odea Bank A.Ş.

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

 

Bilgilerinize sunulur.

Devamını oku...

İhracatçılara Verilen Hususi Damgalı Pasaport için Aranan Asgari Yıllık Ortalama İhracat Tutarı 500 Bin ABD Dolarına Düşürülmüştür.

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında 23.03.2017 tarih ve 2017-24 nolu sirkülerimiz yayınlanmıştır. Ancak 11.10.2019 tarih ve  30945 sayılı Resmi Gazete’de 1770 Sayılı Karar ile Sirkülerde yer alan “1 milyon ABD Doları” ibaresi “500 bin ABD Doları” olarak değiştirilmiştir.Buna göre, ihracatçılara verilecek hususi damgalı pasaport için aranan asgari yıllık ortalama ihracat tutarı 1 milyon ABD dolarından 500 bin ABD dolarına düşürülmüştür.

Devamını oku...

“Elektronik Defter Beratları”nın oluşturulma ve yüklenme süresi 06 Mayıs 2019 tarihine uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 116 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...