Vergi Denetimi ve Tam Tasdik

Uludağ Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tam tasdik hizmeti kapsamında şirketlerin finansal tablolarını ve beyannamelerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutmaktadır. Tam tasdik hizmeti, hatalı vergi uygulamalarının en aza indirilmesinin yanında, Maliye Bakanlığınca yapılabilecek bir vergi incelemesine hazırlıklı olunması açısından firmalara katkı sağlamaktadır.

 

  • Gelir ve Kurumlar Vergisine Tabi Mükelleflerin Tam Tasdik İşlemleri
  • Diğer Vergi Beyannamelerinin Tasdik İşlemleri
  • ÖTV Tecil-Terkin Tasdiki
  • Ödenmiş Sermaye Tespiti ve Sermaye Artırım Raporları
  • TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdiki