E-Defter Beratlarının Yüklenmesi İle Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenlerin Defter-Beyan Sistemine Kayıt Süresi Uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 20.08.2020 tarih ve VUK-128/2020-7 nolu Sirküleri yayınlanmıştır.

-Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

-Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...

Şubat/2020 KDV beyannameleri ve Ba-Bs bildirimleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna uzatıldı

23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi  30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar   uzatılmıştır.

Devamını oku...

2019 Yılında Gerçek Kişilerce Elde Edilen Konut Ve İş Yeri Kiralarının Mart/2020 Dönemindeki Beyanına İlişkin Açıklamalar

Sayın Yetkili,

 

2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.

• Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

• Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

2019 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

    • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2020 tarihine kadar,
    • İkinci taksitin 4 Ağustos 2020 (31 Temmuz 2020 resmi tatile rastladığından) tarihine kadar,ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin vergilerini; www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartları ile 02:00-23:45 saatleri arasında ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engellilik veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimiz Vergi İletişim Merkezi-189’u arayarak randevu talep etmeleri halinde, adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

İhsan AKAR-Yeminli Mali Müşavir

Uludağ Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

23 Nisan Mah. 75. Yıl Bulvarı.  242. Sok. Rızvanoğlu – Paçacı Sitesi
No: 12/A Blok. Kat:2 D:3 Nilüfer / Bursa
Telefon: 0.541 3966882- 0.224 2401329 (
pbx) -0.224 2401379

Sirkülerlerimize  www. ihsanakarymm.com veya  www.uludagbagimsizdenetimymm.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz

Devamını oku...

Kamu İdarelerine Verilecek Borcu Yoktur Yazıları Hakkında

03 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) ile, 3 Mart 2020 tarihinden itibaren,

– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,00 TL.nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden,
– Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 5.000,00 TL.nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında ilgililerden

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin “Borcu Yoktur Yazısı” istenmeleri,ancak  ödeme tutarının 5.000,00 TL’yi aşmaması durumunda ise “Borcu Yoktur Yazısı” talep etmemeleri gerekmektedir.

Devamını oku...