Hizmet Sağlayıcıların Geçmiş Tarihli İzinlerini Aktarmaları İçin Son Tarih 1/12/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

28.08. 2020 tarih ve 31227 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca (arama, mesaj, e-posta ve benzeri araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin) Hizmet Sağlayıcıların geçmiş tarihli izinlerini aktarmaları için son tarih 1/12/2020 tarihine ertelenmiştir. 

Bu kapsamda; ticari elektronik ileti gönderen gerçek ya da tüzel kişilerin mevzuat kapsamında daha önceden aldıkları onayların, (İleti Yönetim Sistemi) İYS’ye aktarım süresinin 01 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini önemle hatırlatılır
Devamını oku...

E-Defter Beratlarının Yüklenmesi İle Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenlerin Defter-Beyan Sistemine Kayıt Süresi Uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 20.08.2020 tarih ve VUK-128/2020-7 nolu Sirküleri yayınlanmıştır.

-Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

-Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Devamını oku...