Şirket Değerleme Hizmetleri

Uludağ Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş şirket satın almalarında, hisse devirlerinde ve satışlarında, şirket birleşmelerinde en önemli unsur olan şirket değerinin belirlenmesi kapsamında, yasal mevzuatın gerektirdiği raporları hazırlamaktadır.

 

  • Varlıkların ve Şirket Değerinin Hesaplanması
  • Geçmiş Yıl Bilgilerinin Analizi
  • Nakit Akış Tahminlerinin Oluşturulması
  • Nev’ i Değişikliği İşlemleri
  • Şirket Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri