2019-42 2019/2. Dönem Geçici Vergi Değerlemesine Esas Kurlar Hakkında